Catalogue

0
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng!

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TKE 100W

Msp: Công suất 100W Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn đường năng lượng mặt trời G7LED-TR01

Msp: Công suất 100W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn đường năng lượng mặt trời G7LED-TR05 120W

Msp: Công suất 120W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn LED đường phố G7LED-ST-AGST41

Msp: Công suất 120W -200W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED đường phố G7LED-ST-Smooth

Msp: Công suất 30W - 90W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED đường phố G7LED-ST-Soldier

Msp: Công suất 30W-90W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED nhà kho

Msp: Công suất 30W-240W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED nhà kho G7LED-HB-Linear

Msp: Công suất 60W-400W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED nhà xưởng (high bay) G7LED-HB-Clean

Msp: Công suất 100W 120W 150W 200W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED nhà xưởng (high bay) G7LED-HB-Pro

Msp: Công suất 100W 120W 150W 200W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED nhà xưởng (high bay) G7LED-HB-Star

Msp: Công suất 100W 120W 150W 200W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn LED đường phố G7LED-ST-AGST41

Msp: Công suất 120W -200W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn pha sân thể thao tennis, sân bóng mini G7LED-FL-Sport

Msp: Công suất 40W - 240W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha sân thể thao tennis, sân vận động G7LED-FL-Mast

Msp: Công suất 300W, 600W, 900W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha sân thể thao tennis, sân vận động G7LED-FL-MastX

Msp: Công suất 200W - 2000W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha sân thể thao tennis, sân vận động G7LED-FL-Mast

Msp: Công suất 300W, 600W, 900W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha sân thể thao tennis, sân vận động G7LED-FL-MastX

Msp: Công suất 200W - 2000W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn LED exit

Msp: Công suất 4W Chip Bảo hành 1 năm

Liên hệ

Đèn LED ốp trần ceiling

Msp: Công suất 10W, 15W Chip Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn LED tấm Panel

Msp: Công suất 32W - 37W Chip Bảo hành 5 năm

Liên hệ

Đèn LED quảng cáo LED GOQ 3 chip

Msp: Công suất 1.08W Chip SAMSUNG Bảo hành 1 năm

Liên hệ

Đèn LED quảng cáo LED GOQ 4 chip

Msp: Công suất 2.16W Chip SAMSUNG Bảo hành 1 năm

Liên hệ

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn