Catalogue

0
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng!

Đèn pha Năng Lượng Mặt Trời

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TK05

Msp: Công suất 50/100/200/3 Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TK05

Msp: Công suất 100W Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TKE 100W

Msp: Công suất 100W Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TKE 200W

Msp: Công suất 200W Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TKE 300W

Msp: Công suất 300W Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TKE 30W

Msp: Công suất 30W Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn pha năng lượng mặt trời G7LED-FL-TKE 50W

Msp: Công suất 50W Chip Philips Bảo hành 3 năm

Liên hệ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-FW 200W

Msp: Công suất 200W Chip SMD 5730 Bảo hành 2 năm

1.790.000 đ 2.058.500 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar- FN 60W

Msp: Công suất 60W Chip SMD 5730 Bảo hành 2 năm

1.248.000 đ 1.435.200 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar--FM 150W

Msp: Công suất 150W Chip SMD 2835 Bảo hành 2 năm

1.230.000 đ 1.414.500 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar--FM 300W

Msp: Công suất 300W Chip SMD 2835 Bảo hành 2 năm

1.590.000 đ 1.828.500 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar--FW 100W

Msp: Công suất 100W Chip SMD 5730 Bảo hành 2 năm

1.290.000 đ 1.483.500 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar-FM 100W

Msp: Công suất 100W Chip SMD 2835 Bảo hành 2 năm

1.085.000 đ 1.247.750 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar-FM 200W

Msp: Công suất 200W Chip SMD 2835 Bảo hành 2 năm

1.430.000 đ 1.644.500 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar-FN 100W

Msp: Công suất 100W Chip SMD 5730 Bảo hành 2 năm

1.480.000 đ 1.702.000 đ

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời G7LED-Solar-FN 300W

Msp: Công suất 300W Chip SMD 5730 Bảo hành 2 năm

2.190.000 đ 2.518.500 đ

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn